Comarch HRM

Efektywne zarządzanie czasem pracy i urlopami

Zobacz demo Comarch HRM!

W polach Użytkownik oraz Hasło wpisz: demo.

Zobacz demo

Aby wypróbować lub zamówić skontaktuj się z nami

e-mail: kontakt@comarch-cloud.pl

Formularz kontaktowy

Twój klucz do efektywnego zarządzania pracą

Comarch HRM to profesjonalna aplikacja służąca do zarządzania m.in. czasem pracy oraz urlopami. Współpracuje ona z modułem kadrowo-płacowym w takich programach jak Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Comarch HRM to:

 • rejestracja nieobecności – czyli możliwość planowania oraz zatwierdzania urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności mającej charakter ogólny, która zostanie zmieniona z poziom programu kadrowo-płacowego, na np. zwolnienie chorobowe, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów,
 • planowanie oraz potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie mailowe o e-nieobecności, zaplanowaniu urlopu, delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do wydruków przygotowanych w programie kadrowo-płacowym (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - możliwość odnotowania rzeczywistego czasu pracy wg kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym oraz możliwość ustalenia planu za pomocą kopiowania, wklejania lub edycji zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • widok grafiku urlopowego współpracowników, a także podwładnych zalogowanego kierownika,
 • lista pracowników razem z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników wraz z możliwością ich edycji,
 • limity urlopowe wraz z listą wszystkich nieobecności pracowników,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:
- lista użytkowników wraz z informacją o stanie ich konta,
- uprawnienia do przydzielania dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
- wgląd w historię wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

Cennik

Comarch HRM

przewijaj tabelę
Stacjonarnie(opłata za stanowisko)
W chmurze(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy
820 zł
(20 pracowników)
64 zł
(20 pracowników)
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy
900 zł
(20 pracowników)
70 zł
(20 pracowników)
Pakiet startowy + Rozwój pracownika
900 zł
(20 pracowników)
70 zł
(20 pracowników)
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika
980 zł
(20 pracowników)
76 zł
(20 pracowników)

Zobacz demo Comarch HRM

W polach Użytkownik oraz Hasło wpisz: demo.

Zobacz demo